Mästare Gichin Funakoshi (1868-1957)

 

Gichin Funakoshi var den förste att introducera karaten i Japan 1916.
Han sägs vara den moderna karatens fader.
Funakoshi hade under sin uppväxt på Okinawa studerat både Naha-te och Shuri-te
och hans system var en blandning av det bästa hos bägge skolorna.

Stilen uppkallades efter platsen där han undervisade – Shotokan.
Shotokan är den stil som idag har flest utövare runt om i världen.

 

 Master Funakoshi’s 20 Principles of Karate

1. In Karate, start with a bow and finish with a bow.
2. There is no first attack in Karate.
3. Karate is a great assistance to justice.
4. Know yourself first and then others.
5. Spirit first: techniques second.
6. Be ready to release your mind.
7. Accidents come out of idleness.
8. Do not think that you can learn Karate only in the Dojo.
9. It will take your entire life to learn Karate.
10. Karate-is everything.
11. Karate is just like hot water. If you do not give heat constantly, it will again become cold water.
12. Do not think you have to win. Think, rather, that you do not have to lose.
13. Victory depends on your ability to tell vulnerable points from invulnerable ones.
14. Move according to your opponent.
15. Consider your opponent’s hands and legs as you would sharp swords.
16. As soon as you leave home for work, think that millions of opponents are waiting for you.
17. Low stance for beginners; natural stance for advanced students.
18. Practicing a Kata is one thing and engaging in a real fight is another.
19. Do not forget (a) light and heavy application of power, (b) expansion and contraction of the body, (c) slowness and speed of techniques.
20. Devise at all times.

Shotokantigern

När Gichin Funakoshi var en ung man njöt han av att promenera ensam bland barrträden runt omkring sin hemstad Shuri. När han undervisat hela dagen i skolan och sedan nitiskt tränat karate i flera timmar brukade han gå till berget Torao och meditera bland barrträden under stjärnorna i månskenet.
Berget är mycket spetsigt och skogsbeklätt och sett på avstånd liknar det svansen på en tiger. Torao betyder just tigersvans.
Senare i livet klargjorde Funakoshi att den svala bris som blåser över barrträden på berget fick träden att viska liksom vågorna som slår emot stranden. Han fick sin mest poetiska inspiration medan han promenerade bland de svagt ljudande barrträden och valde så pseudonymen Shoto – barrträdshavet.