Gradering sker vanligtvis i samband med terminsslutet. Om man inte kan närvara vid ordinarie graderingstillfälle, eller om man inte klarar av sin gradering, så ges ett nytt tillfälle i början av nästa termin.

Elever i Barn- & Ungdomsgrupperna behöver närvara 25 lektioner per termin för att kvalificera sig till gradering.

Nedan finns en länk till de kunskapskraven vi har till varje bälte. Där står alla slag, blockeringar och vilka Katas man behöver kunna till sitt nya bälte. Läs igenom noggrant, titta på vårt bild- & videobibliotek och förbered er noga.