Vi ser Karate som en livslång resa, och som Karateka visar man det man lärt sig på resan genom att man i slutet av varje termin avlägga ett prov, en s.k. gradering. Klarar man den så får man ett bälte med en högre rang än det man hade tidigare. Gradering är alltid frivillig, och det finns vissa grundförutsättningar man måste ha uppfyllt för att få lov att gradera sig. T.ex behöver elever i Barn- & Ungdomsgrupperna närvara 25 lektioner per termin för att kvalificera sig till gradering. Detta är ett kunskapsprov på samma sätt som ett matteprov i skolan är det. Man behöver öva för att klara av det.

Gradering sker vanligtvis i samband med terminsslutet. Graderingen sker under en helg, där lördagen vigs åt ett obligatoriskt träningsläger för slutgiltig genomgång av tekniker och finputsning, och söndagen helt och hållet går åt till graderingar. Kan man inte närvara vid lägret eller graderingen, måste man vänta till nästa graderingstillfälle kommande termin.

 

Nedan finns en länk till de kunskapskraven vi har till varje bälte. Där står alla slag, blockeringar och vilka Katas man behöver kunna till sitt nya bälte. Läs igenom noggrant, titta på vårt bild- & videobibliotek och förbered er noga.