Karate är inte bara fight. Karate är inte bara djupa ställningar och böjda knän och vandring fram och tillbaka i Dojon. Karate är en hel livsfilosofi uttryckt med hjälp av fysiska övningar, träning i självdisciplin och meditation över vikten av ödmjukhet, respekt och viljestyrka.

Verktygen man har till sitt förfogande är karatens tre ben; Kihon, Kata & Kumite

Kihon

Kihon betyder ”Grunder”. I Kihon tränar man de grundläggande teknikerna för sparkar, blockeringar & slag. Kihon inbegriper även korrekt hållning, benställningar, andning och inlärning av de japanska Kihonbenämningarna på kroppsdelarna, ställningarna och rörelserna. Inom Shotokan-karate är Kihon  viktigare än inom många andra stilar, eftersom man anser att konsekvent nötning av Kihon-tekniker inpräntar rätt anda och attityd hos Karatekan. Det hjälper även till att de rätta rörelserna fastnar i muskelminnet.

Kata

Kata betyder ”mönster” eller ”form”. Kata är en serie standardiserade tekniker och ställningar som utförs åt olika håll efter ett bestämt mönster. Rätt kata andning, hastighet och kraft är viktigt genom hela katan. Man ska inte förväxla Katans koreografi med en dans, då en kata i allt väsentligt är en provkarta över olika stridstekniker att användas praktiskt. Analys och användning av Katan demonstreras i Bunkai som brukar utföras med en partner.

 

 

Kumite

Kumite betyder ursprungligen ”handgemäng”, men avser oftast fri sparring i träningssyfte, eller tävlingsfighting. Kumite binder samman Kihon och Kata och låter karatekan fritt använda teknikerna som lärt in i de andra disciplinernakumite2.

För att förstå det man gör i Dojon och för att bli bättre, behövs alla tre delarna av träningen. Ingen del är viktigare än den andra.